Behöver du ventilera källare?

Att ventilera källare kan vara bra om det är mycket fukt i den. Att ventilera en källare, det kan göras på en mängd olika sätt. En byggnad som drabbas av fukt kan få en hel del problem så som fuktskador, mögel, dålig lukt med mera. Det kan vara smart att få in ventilation i din källare, så att du inte drabbas av detta. Ett bra sätt att få din källare ventilerad, det är att satsa på ett mekaniskt golv från Nivell System:

  • Snabb och varaktig återställning vid vattenskada eller markradon
  • Löser problem med fukt, mögel och dålig lukt
  • Typgodkänt ventilationssystem
  • Snabbmonterat med få komponenter
  • Bygghöjd 15–402 mm

Få in ventilation i din källare

Om du vill ventilera källare på bästa sätt, så är detta golv från Nivell System ett bra sätt att gå tillväga på. Golvet i sig, det skapar som ett undertryck i golvkonstruktionen och hjälper till med att ta hand om den fukt som tränger upp samt tar bort oönskad lukt. Dessutom så hjälper detta golv till med att ventilera ut eventuellt radon.

Golvet har en funktion som ser till att ta ner varm och torr inomhusluft. Det via golvdonet och vidare under golvet. Denna luft tar sig sedan vidare via en luftspalt till ett ventilationsrör som är kopplad till en fläkt som skickar ut den dåliga luften.

Gör din inomhusmiljö bättre

Drabbas din källare av fukt och mögel så kan detta ta sig vidare till hela ditt hus. Det kan i sin tur leda till att inomhusmiljön blir sämre. För att komma tillrätta med detta problem kan det vara bra att investera i ett mekaniskt golv från Nivell System.