Konsten att transkribera

Att transkribera, eller att göra en transkribering, det handlar om att kunna överföra tal från ljud- eller videoinspelningar till skrift. Det kan även kallas för transkription. Genom att klicka här, så kommer du till ett bra företag som kan hjälpa dig med din transkribering. De heter Snabb Transkribering och det är just vad de kan ge dig. Du kan få den på:

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 72 timmar

Om de mot förmodan inte skulle ha möjlighet att ta uppdraget inom begärd tidsram hänvisar de till deras ordinarie priser och leveranstider.

Vad är transkription?

Transkription eller att transkribera, det betyder helt enkelt att omvandla ljud till text. Det handlar inte bara om att skriva ner, utan det är ett måste att det finns en ljudfil att använda. Sedan är det även så att oavsett om det är en intervju, ett förhör i en rättegång, ett möte, eller annat, så är det inte bara att skriva ner de ord som sagts. Syftet med texten är även viktigt och ibland kan det vara ett måste att markera stavelser som sägs med eftertryck eller markera ljud som är tvekande och utdragna.

Transkribering av alla typer av inspelat material

Du kan vända dig till Snabb Transkribering för att få hjälp med alla typer av inspelat material. Dock är det ett måste att du ser till att ge dem ljudfiler med en bra kvalitet, i alla fall om du ska ha en snabb leverans. Det bör även vara max tre deltagare som hörs, alternativt att ordet mellan deltagarna är uppdelat på bra sätt.