Älgmark Malingsbo-Kloten

Kunskap och rådgivning om viltskador

Viltskadecenter är ett serviceorgan som samlar in kunskap om viltskador och förmedlar den vidare genom information och utbildning.
En del av vårt arbete är:

kostnadsfri information

utbildning på beställning
praktiska råd per telefon eller brev
samordnar insatser inom viltskadeområdet
genomför samt utvärderar olika försök
utvecklar medel och metoder för att förebygga viltskador

Forskning och Utveckling

Vi delger resultat och utvärderingar av vetenskapliga studier som samlats in av andra och även egna studier, om hur och varför viltskador uppstår.
På Viltskadecenter får du metoder och medel att använda i förebyggande syfte. Vi vänder oss till:
näringsidkare
myndigheter
organisationer
allmänheten
Kontakt

Viltskadecenter
Grimsö forskningsstation
730 91 Riddarhyttan
telefon: 0581-920 70
fax: 0581-920 90
mobil: 010-662 58 00
e-post: viltskadecenter@ekol.slu.se
hemsida: www.viltskadecenter.com

 

 

Viltskadecenter

SLU

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten