©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Älgmark Malingsbo-Kloten

Ekologiskt sportfiske

"Catch and release" och återutsättning anser vi vara en viktig del i samspelet med naturen. Som medlem i vår förening får du bland annat ta del av:

information om Svenska C&R vatten

information om olika fiskevatten
olika fiskemetoder
forskning om skötselplaner
etiska regler
forskarrapporter
entomologi, detaljerad information om flugor och andra kryp.

Projekt

Vi engagerar oss aktivt i fiskvård. Tillsammans med Älgmark och Sveaskog har vi beslutat prova "Catch and release" i några av sjöarna vid Malingsbo. Genom att tillämpa "No Kill" skapar vi möjligheter för framtida fiske.
Vårt nuvarande projekt är att rusta upp en sträcka av Lumsån för att återskapa ett naturligt bestånd av bäcköring. Med tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarna och genom pengar från EU Mål 2 blir detta möjligt. Du kan följa projektets fortskridande från vår hemsida.
Kontakt

Sami Turan
Klockargatan 8 A
723 44 Västerås
070-6439560
070-6439860
e-post: sfm_morgondagen@hotmail.com

Vill du veta mer om oss och våra projekt besök vår hemsida:
http://www.releasethefish.se/
 

Foto: Sportfiske för morgondagen.

Sportfiske för morgondagen

Återutsättning...