Här finner du lite matnyttigt om föreningens verksamhet, framför allt dokument att hämta hem. Tillgängligt för alla intresserade, men i första hand avsett för företag, föreningar, privatpersoner och organisationer som är medlemmar eller nyfikna på vad vi gör.
 
Grafik - för publikationer och webbsidor.
 
Medlemsavgift 2011 - belopp och nyttan.
 
Mall till Medlemsfönster (word)
Mall till Medlemsfönster (pdf)
 
Stadgar (html)
Antagna stadgar för ekonomiska föreningen (word)
Antagna stadgar för ekonomiska föreningen (pdf)
 
Förslag till verksamhetsplan 2011 (word)
Förslag till verksamhetsplan 2011 (pdf)
 
Antagen verksamhetsplan 2010 (word)
Antagen verksamhetsplan 2010 (pdf)
 
Vision & Kvalitetskrav 2006
Hyresavtal flugfiskespö (word)
Hyresavtal flugfiskespö (pdf)
 
Manual för hagelskyttesimulator (word)
Manual för hagelskyttesimulator (pdf)
 
Prislista medlemspriser (pdf)
 
Älgmark i korthet (word - 5,5 Mb)
Älgmark i korthet (pdf)
Älgmark i korthet engelska (word - 5,5 Mb)
Älgmark i korthet engelska (pdf)
Älgmark i korthet tyska (word - 5,5 Mb)
Älgmark i korthet tyska (pdf)
 
Remissupplaga Leader Bergslagen 5/9 (word)
Remissupplaga Leader Bergslagen 5/9 (pdf)
 
Turism i Sverige 2007, kommunvis (pdf)
 
Bildbank - för medlemmar ett urval av 280 bilder att använda på webben om ni anger:
Foto: Älgmark, Claes Johansson.
Kontakta oss om du behöver bilden för trycksaker.
 

Yoldiahavet: kontakta oss på e-post för att få tillgång till en demoversion gratis.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

Skyltställ för strövtågsfoldrar
Priser för Grimsö och skyttet i Björsjö samt allt vårt material finns att hämta under EU-flaggan på hemsidans förstasida (dvs just på denna sida).
Marknadsför dig vid utställningen NATURLIGTVIS på Grimsö. Öppet för bokningar. Lokalerna besöks av ett stort antal kursdeltagare då Grimsös föreläsningssal ligger intill. Skicka ditt material till: Älgmark Malingsbo-Kloten, c/o SLU Grimsö - Anna Danielsson, 771 90 Riddarhyttan. Varje medlem har rätt att delta med en bunt av en folder vars maximala utrymme motsvarande storleken på en A4.
Länka till www.algmark.se om du har egen hemsida. Ju fler som hittar dit, hittar också till dig! Hämta gärna vår logga under EU-flaggan.
 
Inloggning på FörTurs hemsida
Nytt användarnamn: erbjud
Nytt lösenord: paket NY 15 feb 2010
 

 

Nytta av medlemskapet?
o Eget medlemsfönster på tre språk på www.algmark.se - nå 80.000 besökare/år
o Rabatt på NATURLIGTVIS och rätt att lägga ut info vid utställningen.
o Rätt att visa Kungajaktutställningen
o Rabatt vid Skyttesimulatorn och rätt att bli instruktör själv.
o Rätt att nyttja 35 flugfiskespön
o Rabatt på föreningens produkter: Bok, CD-spel, Gränslandet, Affisch osv.
o Rätt att nyttja föreningens 280 bilder.
o Tillgång till föreningens nätverk och får förfrågningarna från hemsidan.
o Rätt att sprida din egen info via våra e-postlistor till området och besökare.