©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Älgmark Malingsbo-Kloten

Malingsbo är en gammal bruksby

med anor från tidigt 1600-tal. Kultur-
historiskt kända är Malingsbo Herrgård och kyrkan, S:ta Annas kapell.

Malingsbo Idrottsförening äger en an-
nan kulturhistoriskt värdefull byggnad, men av senare datum
.

Malingsbo Danspaviljong, byggd 1922
Paviljongen används idag, förutom för danstillställningar, även till andra sam-
kväm, privata fester, auktioner mm
 
Förfrågningar ang hyra av paviljongen: Christer Ställberg 0240-350 25
 
Möjlighet till övernattning i samband med hyra av danspaviljongen finns, ex vis på Malingsbo Vandrarhem

Aktiviteter

 
Malingsbo Idrottsförening
 
medverkar i valborgs- och midsommarfirande i byn
   
anordnar motion "gå, lunka, löp"
   
sponsrar tävlingsaktiva medlemmar
 
hyr ut danspaviljongen
 
lånar ut fotbollsplanen som ligger på en sandås vid Fogdtorpet.
 
arbetar med lokal utveckling och projekt
Kontakt
Malingsbo Idrottsförening
Christer Ställberg (ordf.)
Norra Bisen 35
777 93 Söderbärke
Telefon: 0240-350 25
Mobil: 070-4457493
Vägbeskrivning:
Malingsbo Danspaviljong är belägen mellan lands-
vägen och sjön strax norr om Malingsbo bykärna.

Malingsbo idrottsförening