S:t Annas kapell, Malingsbo.  Foto: Agneta Waldenhielm.
Kornskruven, Malingsbo. Foto: Agneta Waldenhielm.
Malingsbo bruksmiljö

I Malingsbos herrgårdsmiljö flyr tankarna till 1700-talet. Du känner igen den tidstypiska karolinerstilen med sitt säteritak. Dammarna i Hedströmmen minner om järnhanteringens storhetstid som här i Malingsbo tog sin början omkring 1625 då sjön dämdes och hytta och hammarsmedja anlades.

St Annas kapell - stillhet stor
Det lilla vita, åttakantiga kapellet uppfördes 1708. Du ser det på höjden när du kommer. Kyrkan helgades åt bergsmännens skyddshelgon Sankta Anna. Julottan är välbesökt, så du måste komma tidigt. Kapellet används också för dop, bröllop och begravningar.
» Medlemsfönster
Kornskruven - 228 gluggar
Estetiskt sädesmagasin från 1849 som inspirerat textilkonstnären Lena Langendal till ett rutmönster i glesrips. Själva byggnaden är gjuten av slaggflis och murbruk. Inuti finns en fristående träkonstruktion med ett antal spannmålsfickor. Här både torkades och lagrades säden. De många gluggarna tjänade som ventilation. Här kan man på en del järndetaljer se Malingsbo bruks järnstämpel, bestående av intialerna
AW - Anna von Wullen, ägare till bruket på 1600-talet.
På egen hand eller med guide
Med hjälp en folder, som du hittar vid Ekomuseums skylt vid infarten till byn, kan du själv gå runt i den gamla bruksmiljön.
» Mer info Ekomuseum

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Malingsbo herrgård. Foto: Agneta Waldenhielm.
 
Utflykter
Upptäck naturen
Geologislingan
Tombo isgruvor
Flatenbergs hytta
Röda jorden
Kopparverket
Lienshyttan
Bastnäs gruvor
Löa hytta
Grimsö
Ekomuseum