Älgmark Malingsbo-Kloten
Bergsbruk och järnhantering
Bergslagen stod en gång i tiden för en tredjedel av världens järnproduktion. Löa Hytta var en av de hyttor som fanns på den tiden och utgrävningar visar att järnframställning förekom redan under tidig medeltid.
Hyttan har inte varit i drift sedan 1907. Idag är den rustad och ser ut som den gjorde på 1890-talet.
Hyttfogden guidar dig runt den gamla bergsmanshyttan och berättar om hur bergsbruk och järnhantering från den tiden gick till.
Sommartid dagliga guidningar, övriga året enligt bokning i förväg.
Löa kvarn och Löa andelssåg
är också gamla sevärda byggnader
som funnits från 1800-talet.
Löa kvarn är byggd 1854, vissa reparationer har gjorts under åren.
Löa andelssåg hör till en typ av sågverksbyggnader som var vanliga
förr men nu är sällsynta. Den har byggts om 1910 och senare utrustats med nyare maskiner.
Löa byarkiv byggdes 1985. Här arkiveras allt material av intresse från den tiden som en gång var, när Löa bidrog till Sveriges storhetstid.
Kontakt
Löa Hytta
Carl-Erik Persson
Löa Juthemmanet
714 94 Kopparberg
Tel: 0580-303 19
e-post: ce@bergslagen.com
Kontaktperson för Löa byarkiv:

Eric Wickman
Hummlegården V Löa
Tel: 0580-300 92
Byarkivet, telefon: 0580-303 15.
e-post: eric.wickman@glocalnet.net

Vägbeskrivning:
Löa ligger utmed Bergslagsdiagonalen, riksväg 50, mellan Lindesberg och Kopparberg.
 

Löa Hytta, Löa. Foto: LIsa Lager.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten