Älgmark Malingsbo-Kloten
Löa Fiskevårdsområde
ligger i norra delen av Arbogaåns vattensystem och omfattar Norrsjön, Sörsjön och mellanliggande åsträcka. Kommuner är Lindesberg och Ljusnarsberg.
Området ligger till större delen i ett öppet jordbrukslandskap med många betade lövhagar runt sjöarna och ån.
Fiske
Fiskevattnet är lättåtkomligt från riksväg 50 som skär rakt genom området.
Vattnet är näringsrikt med riklig
tillgång på:
Gädda
Abborre
Vissa år ger gös god fångst.
Kontinuerlig utsättning av gös sker.
Roddbåt vid handikappvänlig brygga finns att hyra vid Löa Affär´n.
Fiskekort kan köpas hos:
Löa Affär´n, Löa, telefon: 0580-300 32, Stures Järn & Sport, Kopparberg, telefon: 0580-101 02.
Kontakt
Löa Fiskevårdsområde
Södra Bergsgården
714 94 Kopparberg
telefon: 0580-320 13
mobil: 070-590 84 74
e-post: orjan.aby@telia.com
hemsida: www.bergslagen.com/loafvo/
Kontaktperson:
Örjan Åby, telefon: 0580-320 13
Vägbeskrivning
2,5 mil norr om Lindesberg, 1,5 mil
söder om Kopparberg efter riksväg 50.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten