©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

För den vetgirige finns det mycket att läsa
om bygderna i Bergslagsskogarna.
Här presenteras ett litet urval över böcker, publikationer och dokument som förhoppningsvis lockar till läsning.
Bokhandlare och bibliotekens lokala samlingar av bygdelitteratur är annars
att rekommendera.
 
På nätet rekommenderas ett besök på Dalarnas Litteraturberget.
 
Möjligheter
Naturligtvis
Skyttesimulatorn
Kungajakten
Flugfiskespön
CD - spel
Medlemskarta
Strövtåg i byarna
Gränslandet
Upptäck naturen
Litteraturtips
Anteckningar om gårdar och ställen i Malingsboområdet Roland Andersson Dalarnas museum
Bergslagen i litteraturen Lars Furuland Gidlunds förlag 1998
Bergslag och bruksbygd Lars Hagström Blombergska - Bokia
Bergslagens ansikten Lars Furland - antologi En bok för alla 2001
Bergsmän och kolare Holger Backéus STF/Studiefrämjandet
Björsjö – en liten bruksort, typisk för järnbergslagen Carl-Eric Janlöv  
Bygden berättar Smedjebackens kommun Dalarnas museums serie av rapporter: 21
Bärkebygden I och II Helge Forsell  
Den okände karolinen Maj-Britt Nergård LT:s förlag 1988
Den styvnackade befolkningen på Sandsjö bevakning –
en kronojägares dagbok 1911-1912,
tolkad, kommenterad och illustrerad (Kloten)
Bengt Johansson  
Det skogsfinska kulturarvet Maud Wedin (red.) FINNSAM/Finnbygdens förlag
En bergsmanssläkts historia Syster Heijkenskjöld  
Fattigjägare i Finnmarken Nils Carlsson Säfsen AB, Fredriksberg
Flickan från Garmakartorp Maj-Britt Nergård
Höglunds 1981
Folkets Park Riddarhyttan 60 år Evert Jansson Folkets Hus & Park Riddarhyttan 1980
Forshammars Bergverk, en 90-årig industrimineralepok Brunner Forshammars Bergverk
Fransosen Maj-Britt Nergård LT:s förlag 1985
Fransosernas barn Maj-Britt Nergård LT:s förlag 1986
Från fabrikör till storindustri Eric Öhrn Bergslagsposten 1999
Gömda Liza Marklund  
Husen i Malingsbo och människorna där Carl-Eric Janlöv  
I Bergmästar´ns kretsar Bengt Nordstedt Kulturnämnden i Smedjebacken
Istiden i Bergslagen Anders Yrgård (text) Länsstyrelsen i Västmanlands län
Järn bryter bygd Ulf Sörenson (text) Ekomuseum Bergslagen 1986
Kloten såsom turist- och rekreationsort okänd 1913
Kloten. Våra bygder i ord och bild okänd 1908
Kornskruven i Malingsbo
Carl-Eric Janlöv  
Kort krönika över järnbruken i Malingsbo-Klotenområdet Carl-Eric Janlöv  
Kulturbilder från Lindesberg med omnäjd förr och nu A. V. Pettersson Lindesbärg Bärgslagspostens tryckeri 1911
Kungajakt i Bergslagen Carl-Eric Janlöv Natur och Kultur
Långvattnets land Helmer Linderholm Tidens förlag 1980
Malingsbo - de blåa bergens land Gösta Dunderberg Gösta Dunderberg 1987
Malingsbo Herrgård, värde-vård-vision Andersson E m fl Inst för kulturvård, Gbg:s univ. 1993:10
Malingsbo socken - ur Dalarna i ord och bild Hugo Törnkvist 1922
Malingsbo-Kloten-rundan Carl-Eric Janlöv  
Naturen i Lindesbergs Kommun Mats Andersson Affärstryckeriet 1995
Nyfors, min hembygd E. Andersson  
Några minnen Pehr Jakob von Ehrenheim P A Norstedt & söners förlag
Närsjöområdet Carl-Eric Janlöv  
Om folket i Finnskogen Nils Carlsson Säfsen AB, Fredriksberg
Ramsberg Edward Matz  
Ramsbergs socken H. Nelson 1907
Sevärt i Bergslagen Carl A Lindstén (text) Fritids och turistnämnden i Örebro kommun 1984
Skogsfinnar i Smedjebackens kommun Christina Norlander  
Smultronställen i Västmanland

Lena Bogland - Lars Juhlin (red.)

Västmanlands länsförbund
Snöå hytta Birgit Andersson  
Stenens hemlighet Maj-Britt Nergård LT:s förlag 1989
Sångshyttan - en bergslagsby i förvandling Egil Akre 2002
Söderbärke - vår hembygd Helge Forsell  
Tankar vid ratten samt minnen och berättelser från en som låg i baksätet (Löabygden) Anders Bogland  
Tombo gruvor, Tombotorp, Gravberget Carl-Eric Janlöv  
Ur "Norrbärkebygd" nr 10 Björsjö kring sekelskiftet Carl-Eric Janlöv  
Ur Skinnskattebergsbygdens historia Hernfrid Bark Skinnskattebergs kommun
Utvandrarna från Ramsbergs Socken Karl Beckman - Sven Josefsson 1989
Utdrag ur "Svenska Lustgårdar" om Malingsbo-Kloten Carl-Eric Janlöv ICA bokförlag
Vandring i bergslagsbygd Carl-Eric Janlöv Bergslagsbygd 1977
Västmanland ll Gustav Ekeberg - Ingemar Hasselblad - H.G.Pihl J.A. Lindblads förlag Uppsala 1922
Västmanland och Närke Sven Kjersén Wahlström & Widstrand 1923

Västmanland - mälarbygd - bruksbygd - bergslag.

  Länsstyrelsen i Västman-land, Länsmuseet, Forn-minnesföreningen.