Jakt/Fiske
Fiske
Fiskeföreningar
Fiskevård
Jaktföreningar
Viltinformation
Flugfiskespön
Skyttesimulator
Foto: Agneta Waldenhielm
Jakt

Sveaskog

I Malingsbo-Kloten upplåter Sveaskog
ca 750-1000 hektar för korttidsjakt i omväxlande skogsområde. Här finns en god stam av rådjur, hare, skogsfågel
med mera. Följande jakter erbjuds:
Råbock: bedrivs som pürschjakt. Nedlagt vilt tillfaller jägaren.
Rådjur: jakten sker med drivande/stötande hund.
Småvilt, skogsfågel och hare: fällt vilt får behållas av jägaren.
För mer information om korttidsjakten i Malingsbo kontaktar du Kloten - Fritid &
konferans.
 
 

 

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten