©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

line
 
Utflykter
Upptäck naturen
Gränslandet
Geologislingan
Malingsbo bruksmiljö
Tombo isgruvor
Flatenbergs hytta
Röda jorden
Kopparverket
Lienshyttan
Bastnäs gruvor
Löa hytta
Grimsö
Ekomuseum
Grimsö forskningsstation är ett centrum i Bergslagen för vilt- och landskapsekologi.
Vi söker svar på allmänekologiska
problem för att bygga upp kunskap om
våra miljöer.
Vi tillämpar och förmedlar ny ekologisk
kunskap för att möjliggöra bevarandet av biologisk mångfald och ett uthålligt
nyttjande av naturresurserna vilt och skog.
Guidade turer
Hit kan grupper komma för guidade turer
och få höra om Grimsös historik och om
forskningen idag samt se vår fasta utställning "Naturligtvis". Vi har även
en ca 4 km lång naturstig i vacker miljö.
För mer information, ring Anna Danielsson,
telefon 0581-69 73 09, 070-5597341.
anna.danielsson@ekol.slu.se
Vägbeskrivning
Grimsö ligger utmed riksväg 68 mitt
emellan Lindesberg och Fagersta.
Skyltad avfart vid Hägernäs.
» Grimsö medlemsfönster
Foto: Grimsö