Älgmark Malingsbo-Kloten

Djur och natur

Grimsö forskningsstation är ett centrum för vilt- och landskapsekologi i Sverige. En del av det du ser och upplever här är:
naturstig på ca 4 km genom olika naturtyper
naturum med den permanenta utställningen "Naturligtvis" om natur och kultur i bygden, samt elevarbeten och forskningsresultat.
Gruppbesök
För skolklasser och större grupper skräddarsyr vi besök med bland annat föreläsningar och "prova på att forska". Allt efter ert önskemål.
Mat och logi kan beställas från Mässen.

Forskning och Utbildning

Vi bedriver forskning inom landskap och vilt. Basen är ofta studier av enskilda viltarter.
Här finns:
Viltskadecenter - samlar in och förmedlar information och fungerar som ett serviceorgan
SLU - bedriver forskning i naturvårdbiologi
forskarutbildning
grundutbildning samt fort- och vidareutbildning inom vilt-, landskaps- och naturvårdsbiologi
seminarier
föreläsningar.
Kontakt

Grimsö - SLU
Grimsö forskningsstation
730 91 Riddarhyttan
telefon: 0581-69 73 00
fax: 0581-69 73 10
e-post: henrik.andren@nvb.slu.se
hemsida: vilt.ekol.slu.se

Vägbeskrivning
På vår hemsida får du en utförlig vägbeskrivning och karta. Där finns även länk till detaljerade kartor över regionen.

Foto: Grimsö

SLU