Geologislingan

Runt Malingsbo, Baggådalen och Riddarhyttan hittar du ovanligt många spår av istid. Höga rullstensåsar och djupa isgropar är lättillgängliga och fullt synliga. Efter en promenad i terrängen ser du landskapet med nya ögon. Häftet "Istiden i Bergslagen" är din guide till området. I den finns fem turer föreslagna. Du kan färdas med bil eller cykel, men väl framme bör du ta dig ut i markerna för att se lämningarna. Allt som allt omfattar Geologislingan 11 mil men du bestämmer själv resans längd. Häftet "Istiden i Bergslagen" köper du för 20 kr på Skinnskattebergs turistbyrå i kommunhuset. Vill du beställa ett större antal häften kontaktar du Länstyrelsen i Västmanlands län.

Gäddtjärnsåsen - inklämd mellan isväggar
Runt Gäddtjärnsåsen vid sjön Lien i Riddarhyttan ligger ytterligare en självguidande naturstig. På en timme går du med eller utan guide längs iskontakter och åsgravar i cames-terräng. Här har du inlandsisens avsmältning i fickformat. Rastplats och parkering finns vid stigens början och slut. Gäddtjärn är punkt 10 i bilturen "Lien runt" i häftet "Istiden i Bergslagen". Du kan boka guide för Riddarhytteområdet. Även guidningar för barn och skolklasser vid Ljustjärn.
Ormdalsmysteriet - en geologiskt intressant företeelse
Ormdalsstigen är en 5 km lång naturstig i Nedre Borgfors i Baggådalen. Den är en del av Geologislingan. Orienteringstavlor berättar om områdets naturförhållanden och historia. Här promenerar du 2-3 timmar och rastar i vindskydd. Stigen går du motsols. På sina ställen är det vått i markerna. Mer information finns på turistbyrån i Skinnskatteberg. Guidning kan beställas av Friluftsfrämjandet i Skinnskatteberg genom turistbyrån, telefon 0222-450 45.
Hör dig för om alla vägar är framkomliga hos turistbyrån innan du ger dej ut på egen hand.
Geologislingan till häst
Du kan färdas längs Geologislingan till häst. Från Riddarhyttan utgår guidade turer med islandshäst.
» Läs mer om istiden i Bergslagen
» Ekomuseum Bergslagen

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Dödisgrop. Gäddtjärn, Riddarhyttan. Foto: Agneta Waldenhielm.
 
Utflykter
Upptäck naturen
Gränslandet
Malingsbo bruksmiljö
Tombo isgruvor
Flatenbergs hytta
Röda jorden
Kopparverket
Lienshyttan
Bastnäs gruvor
Löa hytta
Grimsö
Ekomuseum
Porfyr. Gäddtjärn, Riddarhyttan. Foto: Agneta Waldenhielm.