Malingsbo
Kloten
Björsjö
Baggådalen
Grimsö
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Gärdsjöbo-Hedbyn-Källan
förr och nu

Den första bosättningen kring Malingsbosjön kom till stor del att ske vid sjöns norra stränder, i Gärdsjöbo, Hedbyn och Källan. Lättodlade sand- och momarker liksom viltrika skogar lockade till fast bosättning. Dokument vittnar om nyodlare redan i mitten av 1400- talet, alltså långt tidigare än den finnkolonisa-
tion som i tidigt 1600-tal kom att prägla bygdens uppodling.

I Gärdsjöbo gick bönderna samman och anlade en hytta vid Torskbäcken. Den har daterats till 1584. Även om årtalet är osäkert så anses hyttan likväl vara den första masugnen i Malingsboområdet. Ett stycke in på 1600-talet ledde detta till en större utbyggnad vid Lumsån med hyttor på två ställen och två ham-marsmedjor längs ån. Delägare var bönder i området, så småningom även Malingsbo bruk, dock endast som en av delägarna.

Malm till hyttdriften togs dels från Jordstensgruvan och andra mindre fyndigheter nära byn, dels från Tombo gruvor. Man kan fortfarande se rester av den väg som gick mellan dessa och Gärdsjöbo.

Den första sågen i Gärdsjöbo låg nedanför skolan och var i drift från början av 1920-talet till slutet av 1940-talet. Vid själva sågen arbetade 20-25 personer och räknar man med huggare och hästkörare så gav såg-en sysselsättning åt ca 40 personer.

Sedan 1962 finns åter en såg i byn, men denna är belägen efter vägen mellan Gärdsjöbo och Källan, vid Lumsån. Ån var tidigare flottningsled men nu är sträckan från sågen och två km uppströms föremål för ett fiskevårdsprojekt som går ut på att återställa åns botten med håligheter och stora stenar som den var innan den rensades. På så sätt får man en miljö som bättre gynnar öringen. (Se även särskild folder.)

Två lantbruk finns, Gärdsjöbo Gård och Hedbyn. Den senare är en bergsmansgård från 1700-talet, märklig pga den ovanliga gårdsbildningen med fyra parställda tvåvånings bostadshus. Flera äldre ekonomibyggnader finns också, bland annat en ladugård av slaggsten och två loftbodar. Ute vid landsvägen ligger gårds-
smedjan.

På 1930-talet bodde nio familjer i Hedbyn. I ett av husen var byns postkontor inrymt, till slutet av 1960-talet. Efter att ha använts som fritidsbostad några år, är gården nu åter permanentbostad.

 

Fastän Gärdsjöbo idag är en liten by med endast ett 20-tal invånare har många barn under årens lopp tillbringat somrarna här. Tre barnkolonier har funnits i byn, men är numera nedlagda och husen i privat ägo. Svenska Scoutförbundets stora läger-område, Kopparbo, har däremot flera stora läger varje sommar, ofta med internationellt deltagande.

Odlingslandskapet vid stranden av Malingsbosjön
ligger på 165 meters höjd över havet, medan
Skallbergets topp 2 km norrut ligger på 341
meters höjd. Landskapet däremellan är drama-
tiskt med branta stigningar och väldiga klipp-
formationer. Värt ett besök!

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift

 

Interiör från Gärdsjöbo Bystuga