Malingsbo
Kloten
Björsjö
Baggådalen
Grimsö
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Löa
Morskoga
Nyfors
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Ramsberg förr och nu

Ramshyttan blev Ramsberg 1607. Namnet Rams-hyttan kan troligen härledas från sjön Ramen, idag Vrethammarssjön, eller, eventuellt, från râmma som var den massa som ströks på insidan av hyttsten-arna för att få dem att tåla värmen.

1666 fanns det i socknen elva hyttor och fjorton hammarsmedjor. Bergsmän var ägare i de västra delarna och bruken var ägare i de östra delarna. ”I lynnet går svenskheten hos Bergslagens folk ofta samman med finsk envishet och trumpenhet, tysk händighet och vallonsk livlighet.”

Harald Ericsson övertog Ramsbergs bruk 1859 och blev den som var med fram till att hyttan blåstes ner 1889. Fram till sin död några år senare hade han bidragit till att orten fått en egen läkare, ett apotek och en egen bank. Han valdes till det första land-stinget och blev även han, som sin far, riksdagsman. Med sina insatser för järnvägens byggande mellan Frövi och Ludvika fick han dess första lok uppkallat efter sig år 1871. Loket finns idag att beskåda på Gävle Järnvägsmuseum. Harald Erikssons väg pas-serar det som än idag heter Ramshyttans skola och dess förskola, daghemmet intill.

Den andra stora egendomen i byn var Vrethammars bruk som inköptes år 1813 av järngrosshandlaren
H N Beskow. Bruket bedrev bergsbruk, skogsbruk och hade både såg och elverk. Egendomen delades 1923 i två delar, då familjen Stuart övertog Vret-hammar och familjen Beskow övertog södra delen som gavs namnet Björkvreten.

Selléns väg, mitt emot ”nya” kyrkogården är uppkal-lad efter skräddare Axel Sellén (1886-1973) vars svärmor fick en stuga just invid vägen. Sellén själv bodde söder om Kloten, i Kravsjötorp, och bedrev därifrån en omfattande skrädderiverksamhet fram till att familjen flyttade till Baggbron.

Ramsbergs kommun slogs ihop med Lindesbergs kommun den 1 januari 1971. Då hade poststation och apotek redan upphört, läkarstationen lades ner inom kort. Ramsbergs församling förblir i egen regi, men har inte längre en egen kyrkoherde sen man bildade samfällighet med Lindesbergs församling 1 januari 2002. Begreppet Lindes och Ramsbergs Bergslag är sen länge avsomnat, men den nya kyrkliga organisationen valde att ta sig just namnet Lindes och Ramsbergs kyrkliga samfällighet.

Samma år som hyttan blåstes ner invigdes fattig-gården i Ramsberg - Ramsbergsgården. Den kom till på initiativ av förvaltaren på bruket i Kloten, Volrath Tham.

Han föreslog att Ramsbergs socken skulle inköpa
ett stort skogsområde vid konkursen för patron
Berglund på Ramshyttan och på denna mark
även uppföra en så kallad fattiggård. Man hade
plats för 18 män, 55 kvinnor och 61 barn! Den användes sedan som äldreboende för 35
personer fram till att ålderdomshemmet Sol-
kullen invigdes 1966. Drygt 30 år senare, 1997, flyttades pensionärerna ner till Storå. Solkullen är idag ombyggd till privatbostäder, kontor och vandrarhem. I köket huserar en cateringfirma. Den gamla fattiggården heter än idag Rams-
bergsgården och är ombyggd till kurs- och konferensgård i privat regi.

I byn finns en lanthandel, samlingslokaler vid kyrkan och i det före detta kommunalhuset som också inrymmer bibliotek och brandstation.

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift

 

I Ramsberg samsas Tomtebobarnen med Lasse-Maja.