Malingsbo
Kloten
Björsjö
Baggådalen
Grimsö
Gärdsjöbo
Hagge
Lumsån
Morskoga
Nyfors
Ramsberg
Resta
Riddarhyttan
Snöån
Tolvsbo

Löa förr och nu

Utgrävningar har visat att järnframställning förekom
i Löa redan under Vendeltid, ca 700 år e.Kr. En bergs-
manshytta, där bönderna i byn var delägare, beräk-
nas ha funnits på den här platsen i minst 700 år.

Löa är en typisk gammal bergsmansby, en av de många småbyar i Bergslagen som tillsammans en gång svarade för en tredjedel av Europas järnpro-
duktion. I stormaktstidens Sverige var järnet från Bergslagen en stor exportvara och en viktig eko-
nomisk faktor för landet.

Hyttan var centrum i byn. Bergsmännen, som också
var jordbrukare, lade ner en större del av sitt arbete
och hjärta på malmbrytning, kolning och järnfram-
ställning.

Under 1800-talet köptes många av de små bergs-
manshyttorna upp av brukspatroner och storföretag. Löabönderna föredrog dock med envishet och uthål-lighet att själva driva sin hytta efter gammalt mönster fram till 1907, då den blåstes ner för sista gången.

Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig upplöstes. Enskil-
da Löabor är fortfarande delägare i hyttan och hytt-
stämman fattar årligen beslut i frågor kring dess
verksamhet.

Hyttan rekonstruerades 1972 med allmänna medel
till hur den såg ut 1890-talet, med masugn och en
rostugn som värmdes med överloppsgaser från
masugnen.

Förutom hyttan finns bygdegården, skolan, kvarnen och sågen som tillsammans med de timrade bergs-
mansgårdarna ger Löa dess speciella charm och karaktär.

Många bybor är sedan länge även delägare i kvarnen, (kvarnlaget) och sågen (såglaget). När den allmänna skolplikten infördes 1842 bildade bergsmännen ett skollag och bidrog till ekonomin. 1999 återuppväcktes andelsägandet av skolan genom att byborna tecknade aktier i Löa Skollag AB. Detta handlande är typiskt för hur Löaborna agerar. Man går samman och jobbar praktiskt kring byns gemensamma angelägenheter.

 

Idag bor ca 350 människor i Östra och Västra
Löa. Här finns ett trettiotal jord- och skogsbruk,
affär, friskola och ca 50 småföretag med mycket
varierande verksamheter. Därtill tillkommer ett
flertal föreningar. Allt detta bidrar till att göra
denna vackra och traditionsrika bergslagsby till
en i högsta grad levande och intressant plats att
bo på.

» Karta och lokal information

» pdf- format för utskrift

 

Löa Hytta