Jakt/Fiske
Fiske
Fiskeföreningar
Fiskevård
Jaktföreningar
Viltinformation
Skyttesimulator
Har du inte tillgång till spö när du bokat en hyrsjö eller köpt fiskekort, eller om du enbart vill prova på att flugfiska, kan du hyra kompletta spön av oss. Spöna finns att hämta på nedanstående platser:
 

- Grand Hotel, Ludvika/Snöån
- Hand & Hjärnverk

Ett avtal där hyresvillkoren framgår tecknas vid uthämtning av spöna.
 
I komplett utrustning ingår spö (Power Pool 12), monterad flugrulle med backing och fluglina, taperad tafs, tafsmaterial på rulle samt 10 flugor i ask. Skyddsglasögon kan vid behov ingå.
Hyresavgiften per påbörjat dygn är 150:-/spö att erläggas vid uthämtningen. Dessutom tas en depositionsavgift på 300:-/spö ut, vilken dock återbetalas vid återlämningen. Övriga villkor framgår av hyresavtalet.
 
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Fiske vid Abbortjärn

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten