Jakt/Fiske
Fiske
Fiskeföreningar
Jaktföreningar
Viltinformation
Flugfiskespön
Skyttesimulator

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

Fiskevårdsprojektet Lumsån

Visionerna med vårat projekt är att skapa en modell att arbeta efter för andra fiske/markägare och fiskevårdsområdes-
föreningar o.d. med egna vatten. Vi vill sprida information och framförallt inspiration att ta vara på det man har, där man med biotopvård och vettiga regler skall kunna skapa attraktiva fiskevatten.
Föreningen Sportfiske För Morgondagen (SFM), Älgmark Malingsbo-Kloten och Sveaskog har tillsammans dragit igång
ett projekt att restaurera en sträcka av Lumsån. Huvudsyftet är att försöka besvara frågan om man med olika fiskevårdande åtgärder kan återfå en ekologiskt mångfald i Lumsån, främst avseende tillgången av naturligt reproducerad öring.
Detta projekt avser att införa fiskerestriktioner och fisketillsyn på en sträcka om c:a 2 km av Lumsån.
En mycket viktig del av projektet är att utföra provfiske, inventeringar av bottenfauna och andra undersökningar. Detta för att samla information från sträckan för att följa utfallet av insatta åtgärder.
Målet är att med biotopvårdsåtgärder, fiskerestriktioner, fisketillsyn och vetenskapliga mätmetoder kunna påvisa väsentligt högre fisktäthet och medelvikt samt ett rikare insektsliv på sträckan än innan biotopvårds åtgärderna påbörjades.
Åtgärder gjorda i Lumsån 2002 (PDF)
Åtgärder gjorda i Lumsån 2002 (Word)
» Läs mer om Lumså-projektet
» Sveaskog

Hyttströmmen. Foto: SFM
Gärdsjöbostrykets början. Foto: SFM
Nedre Smedjeströmmen. Foto: SFM