Bastnäs

Du hittar 56 olika mineraler på järnmalmsfältet Bastnäs. Det är en av världens mineralrikaste platser. Vetenskapsmän och samlare från hela världen kommer för att förse sina samlingar med mineral från Bastnäs. Grundämnena cerium och lanthan upptäcktes ur "Bastnästungsten" år 1803, men gruvorna omnämns så tidigt som 1692.

 
Bastnäsfältets Dag  
På Bastnäsfältets Dag i maj hålls Bastnässtollen öppen för besökare. Naturexkursioner lär dig hur växtligheten avslöjar vilken mineral som finns i marken. Men du kan besöka Bastnäsfältet året om. Vill du gå ner i den 137 meter långa stollgången bokar du guide på turistbyrån i Skinnskatteberg, telefon 0222-450 45.  
Vägbeskrivning  
Bastnäsfältet ligger utmed riksväg 68 vid Riddarhyttan. Vintertid är vägen svårframkomlig. Ring Skinnskattebergs turistbyrå före besök. I området finns också Riddarhytte malmfält och Bäckegruvan.  
» Mer info Ekomuseum  
» GeoNord-Svenska gruvor och mineralförekomster

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

 
Utflykter
Upptäck naturen
Gränslandet
Geologislingan
Malingsbo bruksmiljö
Tombo isgruvor
Flatenbergs hytta
Röda jorden
Kopparverket
Lienshyttan
Löa hytta
Grimsö
Ekomuseum