Personuppgiftslagen (PuL) gäller från 2001-10-01 fullt ut i Sverige.

Denna information är en beskrivning av hur Älgmark Malingsbo-Kloten ek. för. behandlar personuppgifter. Personuppgifter som lämnas i samband med exempelvis kundförfrågningar för besök till området, beställningar av material från oss och förfrågningar eller anmälan om medlemsskap i föreningen, behandlas av oss för att fullgöra ingångna förfrågningar, beställningar och avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan och efter avtal träffats.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföringsändamål och utgör underlag för marknads- och kundanalyser.

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som Älgmark Malingsbo-Kloten ek.för. behandlar kan du inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran härom ställd till:

Älgmark Malingsbo-Kloten
PuL
c/o Maria Lagerman
Erikslund, Gammelbo 722
711 98 Ramsberg

Du kan till samma adress anmäla om du inte vill att dina uppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten