45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Källheden avsattes som ett domänreservat 1946. Området är ett hektar stort och består av ett äldre tall- och granbestånd. Skogens ålder är ca 150-200 år. I texten från reservatsbeslutet 1946 står att beståndet "måste inge varje besökare en känsla av stämning inför äldre, reslig nordisk barrskogs höghet".

Vägbeskrivning
Från Malingsbo, kör vägen mot Björsjö. Ca 1 km innan du kommer fram till Källan står det en liten träskylt in till vänster "Naturreservat". Sväng in där, parkera bilen och gå till fots längs den gamla vägen ca 500 meter in i skogen. Då kommer du fram till reservatet.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Från Källhedens naturreservat

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten