©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

 

 

 

 

45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
I Tomboreservatet ligger det äldsta kända gruvområdet i trakten. Gruvorna omnämns i redovisningar redan 1644. Den stora gruvan drevs ända in på 1800-talet. Området är fullt av gamla gruvhål. Alla gruvhål omgivna av stängsel för att skydda människor och djur från att falla i. Det går en stig genom området, ca 2 km lång. Längs stigen finns informationsskyltar som berättar om gruvdriften. Framme vid stora Tombogruvan finns en rastplats med eldstad. Ett besök vid det gamla torpet rekommenderas, här kan man fundera över hur människor levde förr. Ett mindre jordbruk bedrevs här fram till 1945. Bostadsgrunden och gamla fruktträd påminner om den tiden. Mellan stora Tombogruvan och torpet finns en enorm blåsippsbacke. Här finns inte bara blåa blåsippor utan även en genetisk variant som är vit!

Till Tomboreservatet kan man åka för en naturupplevelse men även för att lära sig om kulturhistoria. Reservatet är 8 hektar stort och avsattes 1988.

Vägbeskrivning
Från Björsjö, kör mot Söderbärke. Knappt en kilometer efter Tolvsboberg är det skyltat åt vänster mot reservatet.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Gruvhål vid Tomboreservatet
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Vita blåsippor vid Tomboreservatet