45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
line
Lumsbackens naturreservat avsattes 1988 som ett domänreservat. Reservatet omfattar 5,4 hektar. Ändamålet med reservatet är att bevara ett, med hänsyn till flora och fauna, intressant bestånd. Här låg förr en bosättning. Här finns torpgrunden kvar och ambitionen är att hålla området runt det fritt från skog. Här finns mycket löv som sälg, asp, björk, lind och hassel. Det finns en artrik och kalkgynnad flora med bland annat blåsippa, ormbär, tvåblad, träjon, svinrot, mästerrot och slånlav. I norra delen av reservatet finns ett kraftigt granbestånd med inslag av löv.

Vägbeskrivning
Från Malingsbo, kör vägen mot Björsjö. Sväng vänster vid skylt mot Skräddartorp. Kör förbi Skräddartorpsfallet och därefter första vägen till vänster. Efter ca 2 km, står det skyltat in till vänster mot domänreservatet.

Foto: Älgmark, Claes Johansson
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Ruin vid Lumsbacken
Apelrester vid Lumsbacken

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten