Naturstigarna i Kloten
Välkomna till naturstigarna i kloten. Här finns det två rundslingor:

Klotenstigen
Stigen är ungefär 1,5 km lång. Här finns information om skog. Stigen är lättgången med en brant cirka 75 meter upp från spången vid ön. Om det inte regnar går det bra att gå i lågskor.

Klotsjörundan
Denna stig är ungefär 4 km lång. Här finns information om bygd och natur. Stigen är något stenig efter sjön. Lågskor går bra för det mesta men stövlar rekommenderas vid våt väderlek.

Klicka här för att få en sammanfattning av den information du får på skyltarna längs den långa rundan.

Båda stigarna är markerade med orange färg. Observera att Klotsjörundan från Björnbacken och mot Kloten följer ett skidspår som är märkt i motsatt riktning.

line
Foto: Älgmark, Claes Johansson
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Himlastigen
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
Foto: Älgmark, Claes Johansson
Vy från Klotsjörundan
Lokstallet vid Kloten

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten