Den 4 km långa Himlastigen utgår från och återvänder till Malingsbo Camping vid Stora Bäcken.

Längs stigen finns information om bygd och natur. Stigen är bitvis ganska brant och stenig.

Du kan gå med lågskor, om det inte regnar. Himlastigen tar ett par timmar att gå, det vill säga om man stannar och läser på varje skylt.

line
Foto: Älgmark, Claes Johansson
45 Reservat
Brattforsen
Gravbergsdalen
Gränseskogen
Helgedomen
Källheden
Lappland
Lejakärret
Lumsbacken
Lustigkulle - Rågåstjärn
Nittälvsbrännan
Skräddartorpsfallet
Slogfallet
Stolpmagasinet
Tomboreservatet
 
42 Stigar & Leder
Färnarundan
Klotsjörundan
Malingsbo-Klotenrundan
Nittälvsstigen
 
Skogens kretslopp
Hyggesplantering
Ungskog
Gallringsskog
Mogen skog
Utsikt från naturreservatet
Klicka här för att få en sammanfattning av den information du får på skyltarna längs den långa rundan.
Foto: Älgmark, Claes Johansson

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten