Allemansrätten

Du får
• vistas överallt utom på tomtmark (området närmast ett bostadshus) eller i planteringar.
• passera stängsel och grindar om du inte river ner det eller släpper ut djur (kom ihåg att stänga grindar efter dig!).
• tälta en natt utan att fråga markägaren om lov, men det är en god regel att ändå fråga. Tala alltid med markägaren om du ska tälta mer än en natt eller om ni är en större grupp.
• plocka vilda blommor, bär och svampar. Vissa växter är dock fridlysta. Ta reda på vilka som är fridlysta i området där du är.
• göra upp eld om det inte är fara för skogsbrand (släck alltid elden noga efter dig).
• ta nedfallet ris och torra grenar för att elda med.
• bada överallt utom från någons brygga eller tomt.
• ro, segla och paddla på annans vatten. Du kan också gå iland överallt men inte för nära tomter.
• dricka och hämta vatten ur källa och sjö.
• fiska med handredskap i allmänt vatten - det vill säga i havet, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vattendrag krävs fiskekort!

Du får inte

• förstöra naturen.
• skada levande träd och buskar, till exempel genom att ta av grenar, kvistar, näver, löv och nötter.
• gå på åkrar med växande gröda eller i skogsplanteringar så att de skadas.
• plocka blommor, bär eller svamp på annans tomt.
• köra motorfordon i terrängen.
• ta fågelbon eller fågelägg.
• jaga utan licens.
• skräpa ner till land eller till sjöss.
• elda när det är risk för att mark och växter skadas eller när det är eldningsförbud. Elda inte heller direkt på en berghäll, som då kan spricka.

©2002 Älgmark Malingsbo-Kloten

Älgmark Malingsbo-Kloten